Jane Austens testament

Meestal moet je voor het downloaden van Engelse testamenten betalen, maar het testament van Jane Austen staat gewoon op de website van de National Register of Achives:

Voor wie het lastig vindt om haar handschrift te lezen, hier is de transcriptie van de tekst:

Het testament is maar kort: Cassandra werd tot executeur testamentair benoemd, en op 100 pond na, en de kosten voor de begrafenis, gaat alles naar deze liefste zus. Maar er was één groot probleem: er waren geen getuigenverklaringen, dus was het testament op zich ongeldig. De oplossing werd gelukkig snel gevonden: John en Harriet Palmer konden getuigen dat het handschrift echt dat van Jane was. Ze kenden haar goed: John was de schoonvader van haar broer Charles, en Harriet zou in 1820 met Frank trouwen, die op dat moment weduwnaar was. Als ‘spinster of the family’ viel het Harriet te beurt om voor de kinderen van haar zwager te zorgen. Als dank voor de getuigenis schonk Cassandra haar een lok van Jane’s haar.

Meer over lezen? Zie mijn artikel uit 2014, “To my dearest sister Cassandra”: An analysis of Jane Austen’s Will”, English Studies 95(3): 322–341. Een artikel over het latere testament van Cassandra is in de maak.

Advertisement
This entry was posted in Jane Austen trip. Bookmark the permalink.

Thank you for commenting on this post!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s